A mindenkori politika pont annyit tehet, amennyit a magyar nép, az emberek akarata, tudata enged. Senki ne a politikusokra mutogasson egy több évtizedes probléma miatt. Meg kéne érteni: a gyűlölet gyűlöletet szül, végtelenül. Minden oldalnak vannak sérelmei. Meg kell próbálni túllépni! A klip nem indulatot akar ébreszteni, hanem hidat verni, ahol kétirányú a forgalom.

Író, dokumentumfilmes és pszichológus vagyok, a „Van Helyed Alapítvány” vezetője. Művészként és szocálpszichologusként foglalkozom társadalmi problémák kezelésével. Ennek a tizenöt éves tevékenységnek az eredménye egy modellprogram kidolgozása, amit „Alkotásközpontú szociális és integrációs modell-programnak” neveztem el. Ez a modell nem íróasztal mellett született. Észak Magyarország egyik leghátrányosabb megyéjének egyik legnagyobb városa: Ózd – mintegy négyszáz lelket számláló – roma telepén mai napig zajló settlement-munka eredménye. A helyi viszonyok, a helyi kultúra résztvevő megfigyeléséből és a helyiekkel kialakított bizalmi, partnerségből fejlődött ki.

Kultúrát itt tágabb értelemben használom. Ebben az értelemben a kultúra azon viselkedésformák összességét jelenti, amelyek mentén egy-egy nép, vallási vagy akár társadalmi csoport alkalmazkodik azokhoz a lehetőségekhez, amelyek számára adottak. Saját tapasztalatainkra épülnek azok a kezdeményezések, amelyek a problémák kezelésére irányulnak. Mivel azonnal tesztelni lehet a megoldási forma eredményességét azonnal korrigálni is tudjuk azt. Az Alkotásközpontú szociális és integrációs modell lényege, hogy a szükséglethierarchia legmagasabb szintjét megcélozva (alkotó tevékenységek, kultúra), a gyakorlatban viszi végig, és ezzel demonstrálja, hogyan lehet eredményesen és komplex módon kezelni a társadalmi hátrányokat. A fenntarthatóságot nagymértékben az önkéntes munkára és az önfenntartó, autonóm megoldások bevezetésére alapozzuk. Például a közösségi fürdőt, mosóházat és foglalkoztató helységeket a telepen élők tartják karban, és szabályozzák a működését.”

Marjai Judit fotóművész barátnőm fejében fogant az ötlet: jöjjön létre a Való Világ autentikus kritikai-művészeti lenyomata. A Való Világ a magyar tömegmédia megkerülhetetlen – kritikai szempontból, egyértelműen el sem utasítható, de fel sem magasztalható –, műsora, amely társadalmi hatása ellenére mégis kívül esik a kulturális diskurzuson. Marjai Judit felkérte Szabó Stein Imrét (író, televíziós), aki Shakespeare fordításairól is ismert, a rap szöveg megírására. Az ötlet mellé saját szavait, fordulatait is mellékelte, ezek is bekerültek a párrímes, jambikus lüktetésű rap vers alapba. Judit elküldte a Valovi szövegét nekem (, mint az ózdi Alkotásközpontú program vezetőjének) hogy a szöveg felhasználásával nem volna-e kedvünk egy dalt, esetleg egy klipet készíteni az alkotó foglalkozásainkra járó roma fiatalokkal egy új alkotó projekt keretében. Az Alkotásközpontú módszerünkre épülő mintaprogram ma Borsod megye egyik roma telepén zajlik. Célunk, hogy a programunk máshol is alkalmazható legyen. Lényege, hogy az alkotó (teremtő, építő) magatartás megtapasztalására alapozzuk az életminőségbeli változásokat eredményező munkát a lakhatás, a foglalkoztatás, az oktatás, és az egészségügy területén.

www.cseppgyerek.bolog.hu

A KLIPPBEN SZEREPLŐ FIATALOK
Váradi Rajmund Körte (22 éves). Érzékeny, kitartó, tehetséges fiatalember. Gyerekkora óta verseket ír. Átlagosnál jobb focista. Kiválóan énekel, és az a vágya, hogy ezt meg is mutathassa. A világtól elzárt telepen álmodozott eddig erről. A rap nem teljesen az ő világa, mégis remekelt a Valovi létrehozásában és előadásában. Közel egy éve jár az Alkotásközpontú program filmes-média műhelyébe, amely lehetőséget ad a tehetségek kibontakozásához.  Főleg a rendezésben jeleskedett. Zabolázhatatlan fantáziával áldotta meg az Isten. Nem született könnyű helyre, de ez nem lehet akadálya annak, hogy megmutassa, amit tud. Sokat dolgozik, minden nap keményen küzdenie kell, hogy fenn tarthassa a családját, mégsem adja fel az álmait. Azt szeretném, ha megismerné a világ a tehetségét, ha lehetőséget kapna és tanulhatna.
Seres Attila Busman (18 éves): A filmes-média műhelyben ő az, aki a legtöbbet változott. Leginkább abban, ahogy képessé válik megmutatni önmagát. Egyre tudatosabb az önismeret és önkifejezés útján. A csoport krónikása lett, megható elbeszélő költeményeket ír. Szeret szerepelni és magasra teszi a mércét. Mindig jobbat akar. Nyitott, gondolkodó és jólelkű ember. Gyönyörű a hangszíne, és nagyon élvezte a Valovi éneklését. Kiváló ötletei voltak a klip jeleneteihez is. Érdeklődő, de eddig még nem volt túl sok lehetősége egy reális karrierkép kialakítására. Boldog volnék, ha megnyílna előtte a világ, és a borsodi elzárt létből kitörhetne. Biztos vagyok benne, hogy húzóerővé válna. Mert olyan ember, akit mások sorsa, felemelkedése is érdekel.
Seres Regina (17 éves): Sokoldalú, bátor nő. Erős egyéniség, nem ismer megalkuvást. A műhelyben ő a legaktívabb, legkezdeményezőbb. Egyszerre nőies, de a fiús tulajdonságait is felvállalja. Egész ember. Lendületes és meglepően otthonosan, profin mozog a kamera előtt, de azzal sincs gondja, ha a kamera mögé kerül. A műhelyben egyaránt aktív a forgatókönyv-írásban, a riportozásban és a szereplésben. Kiderült, hogy a rap-éneklés sem áll távol tőle. Szeret rajzolni, és divattervező akar lenni. Még nem tudja, hogyan induljon el, hiszen ő is olyan helyen él, ahol nagyon szűkösek a lehetőségek. Pincérnek, szakácsnak tanulhatna tovább. Regina azonban nem akar beállni a sorba. Nem akar korán gyerekeket szülni, hogy végleg elzárja magát a tanulás lehetőségétől. Szeretném, ha jó iskolába kerülne, és teljes életet élhetne, amiben mindennek meg van a helye és ideje.
Radics Márk Májki (13 éves): Nehéz sorsú családból származik, sok testvére van, a szülei betegesek, és a túlélés mindennapos robotja nem ad alkalmat a kitöréshez. Májki megnyerte a legutóbbi alkotótáborunk táncversenyét, ahol többek között Soma és az L.L. Junior Tánciskola tanára, Bari László voltak a zsűri. Májki lenyűgöző tánctehetség, tele akarattal. Értelmes fiú, jó tanuló és kötelességtudó, mindamellett szenvedélyes ember. A tánc a mindene. Meghökkentően szájbőgőzik, ám mindent autodidakta módon tanult. A verseny után oda jött hozzám az édesanyja, és arra kért, hogy támogassuk Májki kiemelkedését. Számára a kitörés lehetősége a tánc és a tanulás. Ettől kezdve lett a programunk ösztöndíjas tanulója Bari Lászlónál. Nem csalódtunk Májki tehetségében, elhivatottságában. Az volna a legnagyobb öröm, ha egyengethetnénk az útját. Ha profi iskolásba tanulhatna, bár fiatal még és ő is nehezen lépi át a telep láthatatlan határait. A rap készítésénél újra és újra meglepett minket az őstehetség sugárzása. Figyelni kell rá! Dömötör Kristóf (13 éves): Nagyon közel áll hozzám az egész lénye, a kreativitása, a lendülete, a sokoldalúsága, a vidámsága, a nyitottsága és a segítőkészsége. Színes, izgalmas egyéniség és ígéretes tehetség. Mindenkit levesz a lábáról, ahogy beszél, ahogy gondolkodik, ahogy az emberrel kapcsolatot teremt. Ő az, aki biztos, hogy tovább viszi a mintát, amit a programunkban kapott. Ezt tudatosan meg is fogalmazza. A marginális csoportok támogatása, a segítő magatartás, a szeretet természetes dolog számára, pedig egy karcos, harcosabb világból jön. A média műhelyben már önálló anyagokat is készített, a színészi tehetsége is egyértelmű. A Valóvi refrént neki köszönhetjük. Testnevelő tanár vagy vállalkozó vendéglős, még nem tudja mi lesz valójában, de nem ismer akadályt. Pedig akadály van elég. Korán árvaságra jutott és nagynénje neveli egyedül, példamutató odaadással négy testvérével együtt, valamint a saját gyerekeivel egy apró házban. Azt kívánom, hogy Kristóf sok szeretettel és megbecsüléssel találkozzon az életében, és kísérje támogató figyelem a fejlődését.

http://cseppgyerek.blog.hu/2011/08/30/tv2_ha_remeny_van_minden_van

Együtt dolgoztam – többek közt Saiiddal és Újonccal (AKKEZDETPHIAI). Ők szerezték a zenét, az alapot és törekedtek arra, hogy segítségükkel jobban ki tudják fejezni gondolataikat a projektben résztvevők, akik ez által végre kimondhatták, ami a szívüket nyomja, méghozzá olyan sikeresen megfogalmazva és olyan képi világgal alátámasztva, hogy az bárki számára világossá váljék, milyen is a helyzet BAZ megyében. Hát ilyen…

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=mg4cKh4r_bI”]

(A szöveget szerkesztette:  Narancsik Virág)