A Magyarországi Bahá’í Közösség Országos Szellemi Tanácsa nagy érdeklődéssel tanulmányozta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának 2014. július 8-án kelt törvényjavaslatát és országgyűlési határozati javaslatát.

Bahai-temple-gardens-haifa

Üdvözöljük a Magyar Országgyűlés arra irányuló szándékát, hogy a közösségi célok elérése érdekében együttműködést kíván kialakítani az egyházakkal.
Hitünk tanításai szerint a bahá’í-ok lojálisak azon ország törvényeihez, ahol élnek és szolgálnak, addig a pontig, ameddig azok nem sértik a Hit törvényeit és a hívőket nem kényszerítik meggyőződésük elleni cselekvésre.

A bahá’í-ok mindig azt nézik, hogy hol és miként szolgálhatják a szélesebb értelemben vett közösséget, és mivel járulhatnak hozzá annak fejlődéséhez és felvirágzásához. Teszik ezt nemzetközileg elismerve magasabb szinten, mint amit esetleg a közösségek számbeli súlya egy adott országban látszólag megengedne, függetlenül attól, hogy ezt az állam milyen szinten ismeri el.
A Magyarországi Bahá’í Közösség elsősorban a gyermekek, serdülők és fiatalok lelki nevelésében, valamint a felnőttek lelki útkeresésében nyújt segítséget. A Közösség alapítványa által futtatott, elsősorban roma édesanyákat célzó felzárkóztatási program – a „Meséd projekt” – az EU hazánk által kezdeményezett roma stratégiájának pilot projektje, és hazánk mellett már több európai uniós és azzal szomszédos országban működik.
Tanításaink szerint a Hit Isten ajándéka az emberiségnek, ezért működésünkhöz nem kérünk állami támogatást.
A Magyarországi Bahá’í Közösség a legújabb független világvallás, a bahá’í hit magyarországi szervezete. Központi gondolata az egység – az emberiség, a világ és a vallások egysége.

A bahá’í hit az emberek közötti egyenlőséget hirdeti, és tiltja a megkülönböztetés minden formáját. Jövőképünk egy olyan békés és egységes világ, amelyben mindenki együttműködik a folyamatosan fejlődő világcivilizáció megteremtésén, a vallások egyenlősége és egysége alapján. Közösségünk biztosan áll hitében, és ennek talaján végzi szolgálati tevékenységét, együttműködésben minden olyan jó szándékú emberrel, akiknek céljai közel állnak a Hit által hirdetett tanításokhoz.
Isten áldását és bölcsességét kérjük azokra, akik hazánkat a legmagasabb szinten, az Országgyűlésben szolgálják.